GDPR

Persondatapolitik

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Sophie Peebles (Agentur ApS) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Agentur ApS
Store Kongensgade 62a, 1. Sal
CVR-nr.: 32329071
Telefon: +45 32 22 32 10
E-mailadresse: s@agenturcph.dk


 

Formålene med vores behandling af personoplysninger:

Agentur ApS ønsker at informere og opdatere vores kunder med nyheder om vores artisters arbejde samt nye tiltag i gruppen af artister som Agentur ApS repræsenterer og typer af tjenester som Agentur ApS yder.

Dette gøres via nyhedsmails (bred formidling til alle vores kunder) og direkte email marketing (målrettede emails til specifikke kunder, i specifikke segmenter f.eks. møbel producenter).


 

Specificering af hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Som kunde hos Agentur ApS behandler vi dine personoplysninger i følgende systemer:

 

– Campaign Monitor (program til håndtering af nyhedsmails)

Formål: At oplyse kunder om nyheder, nye tiltag samt fremvisning af vores artisters arbejde med henblik på branding af artisterne.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Dit navn, din email adresse og din arbejdsplads.

 

– E-Conomic (program til fakturering af udført arbejde og ydelser, samt bogholderi)

Formål: At sende kunder faktura for udført arbejde.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, email adresse og arbejdsgiver info (cvr. nr. mv.)


 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke og/ eller forudgående samarbejde.


 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Vi har gennem vores 7 års eksistens indsamlet navn og email adresser på de kunder, vi har haft samarbejde med.

Med ca. 1 måneds interval eksporterer vi email adresser fra vores indbakke over til Campaign Monitor med henblik på at føje nye samarbejdspartner og kunder til vores mailingliste.

Yderligere er der på www.agenturcph.dk mulighed for at skrive sig op på vores mailingliste.


 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at dine informationer kun opbevares så længe du er relevant for Agentur enten som kunde eller samarbejdspartner.


 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


 

Dokumentoplysning

Dette er 1.0 version af  Agentur ApS persondatapolitik skrevet d. 22. Maj 2018.